Xổ Số VIP Miền Bắc, Miền Nam

Soi cầu Siêu Lô vipSoi cầu Siêu Lô vipKết quả soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.
Soi cầu Siêu Lô vipSoi cầu Siêu Lô vipĐể có được con số Chính Xác Nhất các bạn nên liên hệ qua ZALO: 0931.554.815 hàng ngày. Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/24!

Số Chuẩn - Phí trước

Soi cầu siêu lô vip Dàn 3 càng ĐB MN ( PhÍ  18 Triệu)

Thống Kê Kết Quả 3 càng ĐB Miền Nam

         NGÀY      

3 càng ĐB MN TỈ LỆ 99% ĐÀI
HÔM NAY Đã chốt số
Hôm Nay
24/06/2021 3 càng ĐB MN: 077 777/span> ĂN 777 TÂY NINH
22/06/2021 3 càng ĐB MN: 418 918/span> ĂN 418 BẾN TRE
21/06/2021 3 càng ĐB MN: 057 557/span> ĂN 557 TP.HCM
20/06/2021 3 càng ĐB MN: 174 674/span> ĂN 174 TIỀN GIANG
19/06/2021 3 càng ĐB MN: 480 980/span> ĂN 980 TP.HCM
18/06/2021 3 càng ĐB MN: 167 667/span> ĂN 167 BÌNH DƯƠNG
17/06/2021 3 càng ĐB MN: 225 325/span> ĂN 225 TÂY NINH
16/06/2021 3 càng ĐB MN: 155 655/span> ĂN 655 ĐỒNG NAI
15/06/2021 3 càng ĐB MN: 083 583/span> ĂN 583 BẾN TRE
14/06/2021 3 càng ĐB MN: 072 027/span> ĂN 072 TP.HCM
13/06/2021 3 càng ĐB MN: 412 912/span> ĂN 912 TIỀN GIANG
12/06/2021 3 càng ĐB MN: 117 119/span> ĂN 117 TP.HCM
11/06/2021 3 càng ĐB MN: 778 874 /span> ĂN 874 VĨNH LONG
10/06/2021 3 càng ĐB MN: 078 578/span> ĂN 078 AN GIANG
09/06/2021 3 càng ĐB MN: 435 453/span> ĂN 435 ĐỒNG NAI
08/06/2021 3 càng ĐB MN: 059 559/span> ĂN 059 BẾN TRE
07/06/2021 3 càng ĐB MN: 390 890/span> ĂN 890 TP.HCM
06/06/2021 3 càng ĐB MN: 330 830/span> ĂN 830 TIỀN GIANG
05/06/2021 3 càng ĐB MN: 487 978/span> ĂN 978 TP.HCM
04/06/2021 3 càng ĐB MN: 628 728/span> ĂN 628 VĨNH LONG
02/06/2021 3 càng ĐB MN: 279 770/span> ĂN 270 ĐỒNG NAI
01/06/2021 3 càng ĐB MN: 911 966/span> ĂN 911 BẾN TRE
31/05/2021 3 càng ĐB MN: 460 960/span> ĂN 960 TP.HCM
30/05/2021 3 càng ĐB MN: 503 003/span> ĂN 503 TIỀN GIANG
27/05/2021 3 càng ĐB MN: 395 895/span> ĂN 895 ANH GIANG
26/05/2021 3 càng ĐB MN: 035 635/span> ĂN 035 ĐỒNG NAI
25/05/2021 3 càng ĐB MN: 875 975/span> ĂN 875 BẾN TRE
24/05/2021 3 càng ĐB MN: 021 121/span> ĂN 121 TP.HCM
23/05/2021 3 càng ĐB MN: 174 674/span> ĂN 174 TIỀN GIANG
22/05/2021 3 càng ĐB MN: 048 548/span> ĂN 548 TP,HCM
21/05/2021 3 càng ĐB MN: 205 250/span> TRƯỢT VĨNH LONG
19/05/2021 3 càng ĐB MN: 871 717/span> TRƯỢT ĐỒNG NAI
18/05/2021 3 càng ĐB MN: 631 136/span> TRƯỢT BẾN TRE
17/05/2021 3 càng ĐB MN: 661 761/span> ĂN 761 TP.HCM
16/05/2021 3 càng ĐB MN: 139 639/span> ĂN 139 TIỀN GIANG
15/05/2021 3 càng ĐB MN: 035 530/span> TRƯỢT TP.HCM
14/05/2021 3 càng ĐB MN: 025 725/span> TRƯỢT BÌNH DƯƠNG
13/05/2021 3 càng ĐB MN: 793 993/span> ĂN 993 TÂY NINH
12/05/2021 3 càng ĐB MN: 166 266/span> ĂN 266 ĐỒNG NAI
11/05/2021 3 càng ĐB MN: 492 992/span> ĂN 492 BẾN TRE
10/05/2021 3 càng ĐB MN: 278 378/span> TRƯỢT TP.HCM
09/05/2021 3 càng ĐB MN: 386 568/span> TRƯỢT TIỀN GIANG
08/05/2021 3 càng ĐB MN: 073 573/span> ĂN 073 TP.HCM
07/05/2021 3 càng ĐB MN: 559 959/span> ĂN 959 VĨNH LONG
06/05/2021 3 càng ĐB MN: 079 179/span> ĂN 179 TÂY NINH
05/05/2021 3 càng ĐB MN: 255 455/span> TRƯỢT CẦN THƠ
04/05/2021 3 càng ĐB MN: 708 780/span> TRƯỢT VŨNG TÀU
02/05/2021 3 càng ĐB MN: 046 ĂN 046 TP.HCM
01/05/2021 3 càng ĐB MN: 363 863 ĂN 363 LONG AN
30/04/2021 3 càng ĐB MN: 022 122 ĂN 122 VĨNH LONG
29/04/2021 3 càng ĐB MN: 076 177 TRƯỢT TÂY NINH
28/04/2021 3 càng ĐB MN: 053 553 ĂN 553 ĐỒNG NAI
27/04/2021 3 càng ĐB MN: 101 601 ĂN 101 BẾN TRE
26/04/2021 3 càng ĐB MN: 616 116 ĂN 616 TP.HCM
25/04/2021 3 càng ĐB MN: 035 135 ĂN 135 TIEN GIANG
24/04/2021 3 càng ĐB MN: 173 273 ĂN 273 TP.HCM
23/04/2021 3 càng ĐB MN: 551 651 ĂN 651 VINH LONG
22/04/2021 3 càng ĐB MN: 065 565 ĂN 065 TÂY NINH
21/04/2021 3 càng ĐB MN: 223 232 ĂN 232 ĐỒNG NAI
20/04/2021 3 càng ĐB MN: 330 430 ĂN 430 BẾN TRE
19/04/2021 3 càng ĐB MN: 058 558 ĂN 558 TP.HCM
18/04/2021 3 càng ĐB MN: 361 461 ĂN 361 TIỀN GIANG
16/04/2021 3 càng ĐB MN: 163 263 ĂN 263 VĨNH LONG
15/04/2021 3 càng ĐB MN: 095 195 ĂN 195 TÂY NINH
13/04/2021 3 càng ĐB MN: 555 500 ĂN 500 BẾN TRE
12/04/2021 3 càng ĐB MN: 470 ĂN 470 TP.HCM
11/04/2021 3 càng ĐB MN: 678 ĂN 678 TIỀN GIANG
10/04/2021 3 càng ĐB MN: 593 ĂN 593 TP.HCM
09/04/2021 3 càng ĐB MN: 542 ĂN 542 VĨNH LONG
08/04/2021 3 càng ĐB MN: 809 ĂN 809 TÂY NINH
07/04/2021 3 càng ĐB MN: 542 ĂN 542 ĐỒNG NAI
06/04/2021 3 càng ĐB MN: 790 ĂN 790 BẾN TRE
05/04/2021 3 càng ĐB MN: 554 ĂN 554 TP.HCM
04/04/2021 3 càng ĐB MN: 942 ĂN 942 TIỀN GIANG
03/04/2021 3 càng ĐB MN: 845 ĂN 845 TP.HCM
02/04/2021 3 càng ĐB MN: 179 ĂN 179 VĨNH LONG
01/04/2021 3 càng ĐB MN: 449 ĂN 449 TÂY NINH
31/03/2021 3 càng ĐB MN: 523 ĂN 523 ĐỒNG NAI
30/03/2021 3 càng ĐB MN: 074 ĂN 074 BẾN TRE
29/03/2021 3 càng ĐB MN: 963 ĂN 963 TP.HCM
28/03/2021 3 càng ĐB MN: 197 ĂN 197 TIỀN GIANG
Đã Lưu Thống Kê Các Tháng Trước Đó
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC