Xổ Số VIP Miền Bắc, Miền Nam

Soi cầu Siêu Lô vipSoi cầu Siêu Lô vipKết quả soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.
Soi cầu Siêu Lô vipSoi cầu Siêu Lô vipĐể có được con số Chính Xác Nhất các bạn nên liên hệ qua ZALO: 0931.554.815 hàng ngày. Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/24!

Số Chuẩn - Phí trước

Soi cầu siêu lô vip Dàn ĐB MN ( PhÍ 16 Triệu)

Thống Kê Kết Quả BTĐ MN

         NGÀY      

ĐB MN TỈ LỆ 99% Đài Quay
HÔM NAY Đã chốt số
Hôm Nay
24/06/2021 ĐB MN: 77 ĂN 77 TÂY NINH
22/06/2021 ĐB MN: 18 ĂN 18 BẾN TRE
21/06/2021 ĐB MN: 57 ĂN 57 TP.HCM
20/06/2021 ĐB MN: 74 ĂN 74 TIỀN GIANG
19/06/2021 ĐB MN: 80 ĂN 80 TP.HCM
18/06/2021 ĐB MN: 67 ĂN 67 BÌNH DƯƠNG
17/06/2021 ĐB MN: 25 ĂN 25 TÂY NINH
16/06/2021 ĐB MN: 55 ĂN 55 ĐỒNG NAI
15/06/2021 ĐB MN: 83 ĂN 83 BẾN TRE
14/06/2021 ĐB MN: 72 ĂN 72 TP.HCM
13/06/2021 ĐB MN: 12 ĂN 12 TIỀN GIANG
12/06/2021 ĐB MN: 17 ĂN 17 TP.HCM
11/06/2021 ĐB MN: 78 ĂN 78 VĨNH LONG
10/06/2021 ĐB MN: 78 ĂN 78 AN GIANG
09/06/2021 ĐB MN: 35 ĂN 35 ĐỒNG NAI
08/06/2021 ĐB MN: 59 ĂN 59 BẾN TRE
07/06/2021 ĐB MN: 90 ĂN 90 TP.HCM
06/06/2021 ĐB MN: 30 ĂN 30 TIỀN GIANG
05/06/2021 ĐB MN: 78 ĂN 78 TP.HCM
04/06/2021 ĐB MN: 28 ĂN 28 VĨNH LONG
02/06/2021 ĐB MN: 70 ĂN 70 ĐỒNG NAI
01/06/2021 ĐB MN: 11 ĂN 11 BẾN TRE
31/05/2021 ĐB MN: 60 ĂN 60 TP.HCM
30/05/2021 ĐB MN: 03 ĂN 03 TIỀN GIANG
27/05/2021 ĐB MN: 95 ĂN 95 AN GIANG
26/05/2021 ĐB MN: 35 ĂN 35 ĐỒNG NAI
25/05/2021 ĐB MN: 75 ĂN 75 BẾN TRE
24/05/2021 ĐB MN: 21 ĂN 21 TP.HCM
23/05/2021 ĐB MN: 74 ĂN 74 TIỀN GIANG
22/05/2021 ĐB MN: 48 ĂN 48 TP.HCM
21/05/2021 ĐB MN: 05 TRƯỢT VĨNH LONG
19/05/2021 ĐB MN: 17 TRƯỢT ĐỒNG NAI
18/05/2021 ĐB MN: 40 TRƯỢT BẾN TRE
17/05/2021 ĐB MN: 61 ĂN 61 TP.HCM
16/05/2021 ĐB MN: 39 ĂN 39 TIỀN GIANG
15/05/2021 ĐB MN: 54 TRƯỢT TP.HCM
14/05/2021 ĐB MN: 25 TRƯỢT BÌNH DƯƠNG
13/05/2021 ĐB MN: 93 ĂN ĐỀ 93 TÂY NINH
12/05/2021 ĐB MN: 66 ĂN ĐỀ 66 ĐỒNG NAI
11/05/2021 ĐB MN: 92 ĂN ĐỀ 92 BẾN TRE
10/05/2021 ĐB MN: 78 ĂN ĐỀ 78 TP.HCM
09/05/2021 ĐB MN: 83 TRƯỢT TIỀN GIANG
08/05/2021 ĐB MN: 73 ĂN 73 TP.HCM
07/05/2021 ĐB MN: 59 ĂN 59 VĨNH LONG
06/05/2021 ĐB MN: 79 ĂN 79 TÂY NINH
05/05/2021 ĐB MN: 55 TRƯỢT CẦN THƠ
04/05/2021 ĐB MN: 08 TRƯỢT VŨNG TÀU
03/05/2021 ĐB MN: 46 ĂN 46 TP.HCM
01/05/2021 ĐB MN: 63 ĂN 63 LONG AN
30/04/2021 ĐB MN: 22 ĂN 22 VĨNH LONG
29/04/2021 ĐB MN: 76 TRƯỢT TÂY NINH
28/04/2021 ĐB MN: 53 AN 53 ĐỒNG NAI
27/04/2021 ĐB MN: 01 AN 01 BẾN TRE
26/04/2021 ĐB MN: 16 AN 16 TP.HCM
25/04/2021 ĐB MN: 85 TRUOT TIEN GIANG
24/04/2021 ĐB MN: 73 ĂN 73 TP.HCM
23/04/2021 ĐB MN: 51 ĂN 51 VINH LONG
22/04/2021 ĐB MN: 65 ĂN 65 TÂY NINH
20/04/2021 ĐB MN: 30 ĂN 30 BẾN TRE
19/04/2021 ĐB MN: 58 ĂN 58 TP.HCM
18/04/2021 ĐB MN: 61 ĂN 61 TIỀN GIANG
16/04/2021 ĐB MN: 63 ĂN 63 VĨNH LONG
15/04/2021 ĐB MN: 95 ĂN 95 TÂY NINH
13/04/2021 ĐB MN: 00 ĂN 00 BẾN TRE
12/04/2021 ĐB MN: 70 ĂN 70 TP.HCM
11/04/2021 ĐB MN: 78 ĂN 78 TIỀN GIANG
10/04/2021 ĐB MN: 15 ĂN 15 LONG AN
09/04/2021 ĐB MN: 42 ĂN 42 VĨNH  LONG
08/04/2021 ĐB MN: 09 ĂN 09 TÂY NINH
07/04/2021 ĐB MN: 70 ĂN 70 CẦN THƠ
06/04/2021 ĐB MN: 90 ĂN 90 BẾN TRE
05/04/2021 ĐB MN: 54 ĂN 54 TP.HCM
04/04/2021 ĐB MN: 42 ĂN 42 TIỀN GIANG
03/04/2021 ĐB MN: 45 ĂN 45 TP. HCM
02/04/2021 ĐB MN: 79 ĂN 79 VĨNH LONG
01/04/2021 ĐB MN: 49 ĂN 49 TÂY NINH
31/03/2021 ĐB MN: 23 ĂN 23 ĐỒNG NAI
30/03/2021 ĐB MN: 74 ĂN 74 BẾN TRE
29/03/2021 ĐB MN: 63 ĂN 63 TP.HCM
28/03/2021 ĐB MN: 97 ĂN 97 TIỀN GIANG
Đã Lưu Thống Kê Các Tháng Trước Đó
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC